INT.PUNTINATO

 

INTONACHINO PUNTINATO

Είδος υλικού :

Αυτό το υλικό αποτελείται από παλιωμένο ασβέστη, άσπρα μικρο-μάρμαρα κατάλληλου μεγέθους κόκκου και χρωματιστούς κόκκους . Χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητικό  τελικό υλικό και σαν βάση για υλικά όπως το VIVASAN VELATURA για να επιτυγχάνονται ειδικά διακοσμητικά effects στο σοβά μέσα και έξω.

Κύρια χαρακτ.:

Η παρουσία πολύχρωμων κόκκων, του κατάλληλου μεγέθους κόκκου στην άσπρη βάση, επιτρέπει σε ένα ειδικό διακοσμητικό effect να επιτευχθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελείωμα, αλλά συχνότερα, για να δημιουργήσει τη βάση για τα επόμενα χέρια του διακοσμητικού  χρώματος.

Εφαρμογή :

Στους εξωτερικούς τοίχους το VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO πρέπει να εφαρμόζεται σε τραχιά ή λεία σοβατισμένα υπόβαθρα που δεν ήταν προηγουμένως περασμένα με υλικά βάσης ασβέστη ή silicate. Αυτά τα υπόβαθρα  πρέπει να σταθεροποιηθούν καλά, χωρίς οποιαδήποτε κονιώδη ή λεπιοειδή μέρη. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη απορρόφηση και να επιτευχθεί μια ομαλή επιφάνεια, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικό ενισχυτικό, όπως το VIVAPIU ISOLANTE CONSOLIDANTE (ενισχυτικό μονωτικό βάσης silicate), που δεν μειώνει την διαχυτικότητα του  VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO, λόγω της ανόργανης φύσης του. Για να επιτευχθεί ομοιογένεια σε επιφάνειες με μεγάλες ανομοιομορφίες , θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η προετοιμασία τους με VIVAPIU RASANTE MINERALE (σοβάς εξομάλυνσης βάσης ασβέστη) ή με VIVAPIU FONDO AGGRAPPANTE (αστάρι βάσης siloxane). Οι διαφορετικοί τύποι υποβάθρων πρέπει να προετοιμαστούν εκ των προτέρων με το κατάλληλο αστάρι από την σειρά VIVAPIU. Οι εσωτερικοί τοίχοι μπορούν να περαστούν με VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO ακόμη και αν είναι βαμμένοι υπό τον όρο ότι το επίστρωμα εμμένει σταθερά. Αυτό θα μειώσει την διαχυτικότητα του ασβεστούχου υλικού. Γύψινα υπόβαθρα (panels, γυψοσανίδες ) πρέπει να προετοιμάζονται με VIVAPIU RASANTE MINERALE ή με  VIVAPIU FONDO AGGRAPPANTE δεδομένου ότι ο γύψος και ο ασβέστης μπορεί να είναι ασύμβατοι όταν τοποθετούνται σε άμεση επαφή, με αποτέλεσμα να αποκολλώνται. Το VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO είναι έτοιμο προς χρήση. Ένα ενιαίο χέρι απλώνεται συνήθως σε ομαλές και τραχιές επιφάνειες με μία ατσάλινη σπάτουλα.. Πριν αυτό το χέρι στεγνώσει εντελώς εφαρμόζεται η τεχνική με το σφουγγάρι. Οι ιδιαίτερα άγριες επιφάνειες μπορεί να απαιτήσουν και δεύτερο χέρι που όμως πρέπει να εφαρμοστεί αφού το πρώτο στεγνώσει εντελώς. Προτείνουμε η εργασία να γίνεται στις θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 10 έως 30 °C . Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προτείνεται να υγραίνεται η περιοχή πριν την εφαρμογή. Το VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO παρέχεται λευκό με πολύχρωμους κόκκους. Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελικό υλικό, αυτό χρησιμοποιείται συχνότερα ως βάση επάνω στην οποία εφαρμόζεται ένα χρώμα. Το VIVASAN VELATURA είναι ένα ημικαλυπτικό προϊόν διαθέσιμο στις αποχρώσεις που παρουσιάζονται στο δειγματολόγιο και μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για αυτόν το λόγο. Αντίθετα από τον κανονικό κύκλο βαφής, που περιλαμβάνει την προκαταρκτική εφαρμογή ενός ομοιόμορφου υποστρώματος, ο χρωματισμός του VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός χεριού του επιθυμητού χρωματιστού υλικού πάνω σε αυτό. Είναι ζωτικής σημασίας το υπόστρωμα να είναι εντελώς στεγνό, διαφορετικά μέρος του υλικού που αφαιρείται, θα προκαλέσει άσπρισμα στο φινίρισμα. Ειδική προσοχή πρέπει να ληφθεί όταν επανεφαρμόζονται υποστρώματα προκειμένου να αποφεύγεται οι ενώσεις να είναι εμφανείς. Το VIVASAN VELATURA πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση με ένα ελάχιστο 50% καθαρού νερού. Αυτό μπορεί να αραιωθεί και μέχρι 100%. Όσο μεγαλύτερη η διάλυση, τόσο λιγότερο έντονη θα είναι η απόχρωση του VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO. Η βέλτιστη χρήση πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και σύμφωνα με την απορρόφηση του ασβεστούχου υποστρώματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια χαμηλή διάλυση μπορεί να σχηματίσει μπαλώματα ενός πολύ βαθύτερου χρώματος. Λόγω της σύνθεσης του κύκλου δεν απαιτούνται πρόσθετες μονώσεις των υλικών. Λόγω της ημικαλυπτικότητας του χρώματος, οι δοκιμές δεν πρέπει να γίνουν στα μέρη του τοίχου που πρόκειται να βαφούν, γιατί θα είναι ορατές. Συστήνουμε η εργασία να γίνεται στις θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C , με σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 85%.

Καλυπτικότητα :

Η κάλυψη VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO ποικίλλει σύμφωνα με την τραχύτητα της επιφάνειας που εφαρμόζεται. Κατά μέσον όρο περίπου 1,6-2 kg/m 2  χρησιμοποιείται, ανά χέρι.

Τεχνικά στοιχεία

Πυκνότητα               1,8 kg/L   Ξηρό περιεχόμενο κατά  βάρος       75%     pH    13      Συμπλ/κές πρόσθετες ουσίες κάτω από     3,8%    Συντελ. Διαπερατ. (DIN 52615) μ           50                                                      Μέγεθος κόκκου  1mm.  

Συσκευασία    25 kg    Ελάχιστη θερμ. αποθήκευσης    + 5 °C      Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης στη σφραγ. συσκευασία               12 μήνες

 

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

 

Home ] Up ]