INTONACHINO

 

INTONACHINO

Είδος υλικού :

Το INTONACHINO είναι παραδοσιακός οικολογικός σοβάς τύπου κουρασάνι. Αποτελείται από παλιωμένο ασβέστη και χρωματιστές  πολύ λεπτές μαρμαρόσκονες με ένα βελτιστοποιημένο μέγεθος κόκκου και χρησιμοποιείται ως τελικό χέρι σε τραχιά και λεπτόκοκκα ασβεστοκονιάματα, τα οποία εφαρμόζονται εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά μεγέθη κόκκου.

Κύρια χαρακτ.:

Η ιδιαίτερη ιδιότητα του VIVASTILE INTONACHINO είναι ο υψηλός βαθμός πορώδους, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό του ασβέστη. Αυτή η ιδιότητα το καθιστά ιδανικό για να ντύσει τις υγρές επιφάνειες τοίχων επίσης. 

Αποχρ. :

Οι προτεινόμενες αποχρώσεις παρουσιάζονται στο σχετικό χρωματολόγιο ενώ επιπρόσθετα μπορεί να χρωματιστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε επιθυμητή απόχρωση.

Εφαρμογή :

Στους εξωτερικούς τοίχους το VIVASTILE INTONACHINO πρέπει να εφαρμόζεται σε τραχιά ή λεία σοβατισμένα υπόβαθρα που δεν ήταν προηγουμένως περασμένα με υλικά βάσης ασβέστη ή silicate. Αυτά τα υπόβαθρα  πρέπει να σταθεροποιηθούν καλά, χωρίς οποιαδήποτε κονιώδη ή λεπιοειδή μέρη. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη απορρόφηση και να επιτευχθεί μια ομαλή επιφάνεια, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικό ενισχυτικό, όπως το VIVAPIU ISOLANTE CONSOLIDANTE (ενισχυτικό μονωτικό βάσης silicate), που δεν μειώνει την διαχυτικότητα του  VIVASTILE INTONACHINO, λόγω της ανόργανης φύσης του. Για να επιτευχθεί ομοιογένεια σε επιφάνειες με μεγάλες ανομοιομορφίες , θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η προετοιμασία τους με VIVAPIU RASANTE MINERALE (σοβάς εξομάλυνσης βάσης ασβέστη) ή με VIVAPIU FONDO AGGRAPPANTE (αστάρι βάσης siloxane). Οι διαφορετικοί τύποι υποβάθρων πρέπει να προετοιμαστούν εκ των προτέρων με το κατάλληλο αστάρι από την σειρά VIVAPIU. Οι εσωτερικοί τοίχοι μπορούν να περαστούν με VIVASTILE INTONACHINO ακόμη και αν είναι βαμμένοι υπό τον όρο ότι το επίστρωμα εμμένει σταθερά. Αυτό θα μειώσει την διαχυτικότητα του ασβεστούχου υλικού. Γύψινα υπόβαθρα (panels, γυψοσανίδες ) πρέπει να προετοιμάζονται με VIVAPIU RASANTE MINERALE ή με  VIVAPIU FONDO AGGRAPPANTE δεδομένου ότι ο γύψος και ο ασβέστης μπορεί να είναι ασύμβατοι όταν τοποθετούνται σε άμεση επαφή, με αποτέλεσμα να αποκολλώνται. Το VIVASTILE INTONACHINO είναι έτοιμο προς χρήση. Απλώνεται με μία ατσάλινη σπάτουλα.. Η χονδρόκοκκη έκδοση είναι επίσης κατάλληλη για τα τραχιά ασβεστοκονιάματα και μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα χέρι. Εντούτοις πρέπει να στρωθεί πριν στεγνώσει απολύτως με μία σπογγώδη ή πλαστική σπάτουλα. Η λεπτόκοκκη έκδοση εφαρμόζεται  σε δύο χέρια. Το δεύτερο χέρι πρέπει να εφαρμοστεί μόνο αφού το πρώτο έχει στεγνώσει εντελώς. Το τελικό χέρι πρέπει να στρωθεί πριν στεγνώσει εντελώς. Effects σκιών μπορούν να επιτευχθούν με την ύγρανση του τελικού χεριού κατά την διάρκεια του στρωσίματος. Για να αποτραπεί από το να είναι τα διαφορετικά στρώματα ορατά, πράγμα που εμφανίζεται συχνά στις σκούρες αποχρώσεις , αυτά πρέπει να τελειώνουν σε γωνίες, οροφές κλπ. Προτείνουμε η εργασία να γίνεται στις θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 10 έως 30 °C . Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προτείνεται να υγραίνεται η περιοχή πριν την εφαρμογή. Πρέπει να προστατευθεί από τη βροχή τουλάχιστον για τις πρώτες 48 ώρες μετά από την εφαρμογή. Δεδομένου ότι το VIVASTILE INTONACHINO είναι ένας ορυκτός σοβάς, οι μόνες πάστες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι διαφορετικές αποχρώσεις, είναι οι πάστες της σειράς VIVACOLORE, επειδή γίνονται με εδαφικές χρωστικές ουσίες. Οργανικές χρωστικές ουσίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι δεν αντέχουν στην αλκαλικότητα του ασβέστη. Αφού απλωθεί το ασβεστοκονίαμα, μπορεί  να μονωθεί για να εξασφαλιστεί μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ειδικά στις έντονες αποχρώσεις. Το VIVAPIU IDROREPELLENTE AS (υδροαπωθητικό βάσης siloxane), πρέπει να εφαρμόζεται για το λόγο αυτό μετά τη παρέλευση 20 ημερών και μόνο όταν το VIVASTILE INTONACHINO έχει στεγνώσει απολύτως.  Το INTONACHINO μπορεί επίσης όπως αναφέρθηκε και στο RASATURA και για τους ίδιους λόγους να εφαρμοστεί με την τεχνική «fresco». Σε μεγάλες επιφάνειες το INTONACHINO μπορεί να εφαρμοστεί και με μηχανή ψεκασμού σοβά.. Όπως είναι γνωστό, επιδιορθώσεις και επαναβαφές υλικών βάσης ασβέστη τείνουν να διακρίνονται. Επιπλέον, όταν επανεφαρμόζεται το χρώμα σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία εμφανίζεται ανοιχτότερο. Αυτό το  φαινόμενο είναι σχετικό με την ανθράκωση και είναι ευκολότερο να παρατηρηθεί στα απορροφητικότερα επιστρώματα όπως το INTONACHINO.  Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε σε σας να επανεφαρμόζετε το υλικό όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική εφαρμογή.

Καλυπτικότητα :

Η καλυπτικότητα εξαρτάται από την τραχύτητα του υποβάθρου . Κατά μέσον όρο περίπου 2.5 kg/m 2  χρησιμοποιούνται και στα δύο χέρια στο λεπτόκοκκο και περίπου 3 kg/m 2  χρησιμοποιούνται για το ένα χέρι του χονδρόκοκκου.

Προειδοποίηση :

Δεδομένου ότι ο ασβέστης είναι ένα φυσικό προϊόν, τα υλικά που περιέχουν αυτό το συστατικό μπορεί να εμφανίσουν μικρές  χρωματικές παραλλαγές όταν οι εφαρμογές τους γίνονται με διαφορετικές παρτίδες. Προκειμένου  να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε την ίδια παρτίδα για να τελειώσετε μια επιφάνεια.

Τεχνικά στοιχεία

Πυκνότητα               1,8 kg/L   Ξηρό περιεχόμενο κατά  βάρος       75%     pH    13      Συμπλ/κές πρόσθετες ουσίες κάτω από     3,8%    Συντελ. Διαπερατ. (DIN 52615) μ  50  Αδρανές μέγεθος κόκκου(FINE) 0,6 - 0,8mm. Αδρανές μέγεθος κόκκου (COARSE1,2 mm.

Συσκευασία    25 kg    Ελάχιστη θερμ. αποθήκευσης    + 5 °C      Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης στη σφραγ. συσκευασία               12 μήνες

 

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

 

Home ] Up ]