PITTURA

 

PITTURA

Είδος υλικού :

Το VIVASAN PITTURA είναι οικολογικός παλιωμένος ασβέστης και χρησιμοποιείται για βαφή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών . Το αισθητικό του φινίρισμα, που είναι χαρακτηριστικό των βασισμένων στον ασβέστη χρωμάτων, το καθιστά ιδανικό προϊόν για τη χρήση κατά την ανακαίνιση των ιστορικών κτιρίων.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Το VIVASAN PITTURA είναι ένα διαχυτικό  χρώμα για τα εσωτερικά και τα εξωτερικά και ενεργεί επίσης ως ειδικός  ανασταλτικός παράγοντας μούχλας.  Αποτελείται από ενεργά φυσικά ορυκτά που διοχετεύουν συνεχώς στο τοίχο διοξείδιο του άνθρακα  (επίδραση ασβέστη). Λόγω των φυσικών ορυκτών που περιέχει, δεν σταματά τη μεταφορά της υπερβολικής υγρασίας, ενώ  ενισχύει τη διάχυση μέσω του ασβεστοκονιάματος και της τοιχοδομής.  Το VIVASAN PITTURA είναι ένα φυσικό ανασταλτικό χρώμα μούχλας, λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του ασβέστη, η οποία αποτρέπει την επιβίωση των βακτηριδίων (pH 3-10), πιστοποιημένο σύμφωνα με τα UNI 9805 standards. Συμβάλλει επίσης σε μια ριζική και σίγουρη υγιεινή του περιβάλλοντος.

Αποχρ. :

Οι προτεινόμενες αποχρώσεις παρουσιάζονται στο σχετικό χρωματολόγιο ενώ επιπρόσθετα μπορεί να χρωματιστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε επιθυμητή απόχρωση.

Εφαρμογή :

Στους εξωτερικούς τοίχους το VIVASAN PITTURA πρέπει να εφαρμόζεται σε σοβατισμένα υπόβαθρα που δεν ήταν προηγουμένως περασμένα με υλικά βάσης ασβέστη ή silicate. Αυτά τα υπόβαθρα  πρέπει να σταθεροποιηθούν καλά, χωρίς οποιαδήποτε κονιώδη ή λεπιοειδή μέρη. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη απορρόφηση και να επιτευχθεί μια ομαλή επιφάνεια, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικό ενισχυτικό, όπως το VIVAPIU ISOLANTE CONSOLIDANTE (ενισχυτικό μονωτικό βάσης silicate), που δεν μειώνει την διαχυτικότητα του  VIVASAN PITTURA, λόγω της ανόργανης φύσης του. Για να επιτευχθεί ομοιογένεια σε επιφάνειες με μεγάλες ανομοιομορφίες , θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η προετοιμασία τους με VIVAPIU RASANTE MINERALE (σοβάς εξομάλυνσης βάσης ασβέστη) ή με VIVAPIU FONDO AGGRAPPANTE (αστάρι βάσης siloxane). Οι διαφορετικοί τύποι υποβάθρων πρέπει να προετοιμαστούν εκ των προτέρων με το κατάλληλο αστάρι από την σειρά VIVAPIU. Οι εσωτερικοί τοίχοι μπορούν να περαστούν με χρώμα ακόμη και αν είναι βαμμένοι υπό τον όρο ότι το επίστρωμα εμμένει σταθερά. Αυτό θα μειώσει την διαχυτικότητα του χρώματος, αλλά δεν έχει επιπτώσεις στη δυνατότητά του να αποτρέπει την μούχλα. Γύψινα υπόβαθρα (panels, γυψοσανίδες ) πρέπει να προετοιμάζονται με VIVAPIU RASANTE MINERALE ή με  VIVAPIU FONDO AGGRAPPANTE δεδομένου ότι ο γύψος και ο ασβέστης μπορεί να είναι ασύμβατοι όταν τοποθετούνται σε άμεση επαφή, με αποτέλεσμα να αποκολλώνται. Το VIVASAN PITTURA πρέπει να αραιωθεί με νερό πριν από τη χρήση. Η ιδανική αναλογία διαλύσεως είναι 45 - 50% και μπορεί να τροποποιηθεί σε οποιοδήποτε ποσοστό, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποβάθρου  και τις κλιματολογικές συνθήκες. Ποτέ να μην αραιώνεται λιγότερο από ότι πρέπει γιατί μπορεί κατά την εφαρμογή να εμφανίζονται βουρτσιές και γραμμές. Μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα ή πιστόλι. Κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πρώτο χέρι σε λευκό χρώμα. Τα επόμενα χέρια πρέπει να εφαρμοστούν αφού το πρώτο στεγνώσει εντελώς. Για σχετικά δυνατές αποχρώσεις προτείνεται να εφαρμόζονται τα δύο τελευταία χέρια με την τεχνική «φρέσκο» για πιο ομοιόμορφη επιφάνεια με λιγότερες σκιές.  Η μέγιστη κάλυψη είναι ορατή μόνο όταν το χρώμα στεγνώσει εντελώς. Αυτό είναι ένα  χαρακτηριστικό μοναδικό των διαχυτικών χρωμάτων. Δεδομένου ότι το VIVASAN PITTURA είναι ένα ορυκτό χρώμα, οι μόνες πάστες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι διαφορετικές αποχρώσεις, είναι οι πάστες της σειράς VIVACOLORE, επειδή γίνονται με εδαφικές χρωστικές ουσίες. Οργανικές χρωστικές ουσίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι δεν αντέχουν στην αλκαλικότητα του ασβέστη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις επιφάνειες που φτιάχτηκαν  με VIVASAN, ειδικά σε εκείνες με έντονη  απόχρωση προτείνεται να μονώνεται το χρώμα με VIVAPIU IDROREPELLENTE AS (υδροαπωθητικό βάσης siloxane) που εφαρμόζεται μετά 20 μέρες, αφού το χρώμα στεγνώσει απολύτως. Προτείνεται να εργάζεστε σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 10 - 30 °C . Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προτείνεται να υγραίνετε την περιοχή πριν τα επιχρίσματα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή τουλάχιστον για τις πρώτες 48 ώρες μετά από την εφαρμογή.

Καλυπτικότητα :

Η καλυπτικότητα εξαρτάται από την απορρόφηση του υποβάθρου. Κατά μέσον όρο ένα λίτρο του αραιωμένου χρώματος μπορεί να καλύψει 8 μ 2  ανά χέρι. Τουλάχιστον δύο χέρια χρώματος πρέπει να εφαρμόζονται.

Προειδοποίηση :

Δεδομένου ότι ο ασβέστης είναι ένα φυσικό προϊόν, τα υλικά που περιέχουν αυτό το συστατικό μπορεί να εμφανίσουν μικρές  χρωματικές παραλλαγές όταν οι εφαρμογές τους γίνονται με διαφορετικές παρτίδες. Προκειμένου  να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε την ίδια παρτίδα για να τελειώσετε μια επιφάνεια.

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευασία           10 L και 16  L      Πυκνότητα              1,3 kg/L              Ξηρό περιεχόμενο κατά βάρος             50%           pH          13
Διαπερατότητα στον ατμό (24h)               214 g/m 2  (ASTM
E 96)            Τιμή διάχυσης (DIN 52615). 35

ισοδύναμο SD πάχος 100 micron     3,5 X 10 -3  m                  Συμπληρωματικές πρόσθετες ουσίες λιγότερες από  3,5%

Minθερμοκρασία αποθήκευσης       + 5° C             Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης στη σφραγισμένη συσκευασία              12 μήνες

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

 

Home ] Up ]